Bensintank, -rör och -pump

Bränslets väg

På en Ford 1933-34 är bensintanken placerad lågt och baktill i bilen. I tanken finns en avkännare av bränslenivån som är kopplad till bränslemätaren på instrumentbrädan. Bränslet pumpas genom ett rör, från tanken till motorrummet. Pumpen är placerad baktill på motorn och drivs genom en stötstång av kamaxelns rotation. Bränslet matas stötvis till förgasaren i takt med kamaxelns rotation. I pumpen finns ett grövre bränslefilter.

Drivmedlet, bensinen, fylls på i tanken och hamnar så småningom, tillsammans med luft i förbränningsrummet. Den kronologiska vägen för bensinen är följande:

  • Bensintank
  • Bensinrör
  • Bensinpump
  • Förgasare
  • Insuget

För kontroll av bränslemängden finns också en

  • Bränslemätaren

Då informationen om förgasarna är omfattande, har den fått en egen sida. Förgasare. Bensinmätaren under åren 1932 till 1935 var ”hydrostatiska” och tillverkades av King-Seeley. Lite information om den finns här och även en bit ner på sidan Ford V8 interiör 1933-34.

Bensin

Mobiloil logo 1931
Mobiloil logo 1931

”Bensinens grundläggande egenskaper, som bränsle i ottomotorer, är att den ska förgasas och blandas med luft för att bilda en brännbar gasblandning och att blandningen ska brinna jämnt utan att detonera [red: självantända]. Bensin tillsätts i en luftström i motorns insugningssystem, antingen i en förgasare eller genom att bensinen sprutas in med injektorer. Bensinen ska förgasas lätt och det ska finnas rätt mängd bensin i förhållande till luftmängden”.
Hämtat från Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutets hemsida.
http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/bensin/

Bensintanken

Bensintanken har Ford reservdelsnummer 9002. De tidiga V8 modellerna hade olika stora tankar beroende på bilens utförande. Det gör också att det finns en mängd olika utföranden av längd och diameter på den korta slangen (Part #9047) mellan tanken och påfyllningsröret (Part #9034).

Årsmodell Modell Volym gallons Volym liter Anmärkning
1932 Alla 10 37,85
1932 – 1934 Open & closed cabs 17 64,35 Taxi
1932 – 1934 Panel Delivery 10 37,85
1933 – 1934 Alla utom Victoria 11 41,64
1933 – 1934 Victoria 14 53,00 Täckt sport- och långfärdsbil
1935 – 1937 Alla 14 53,00 Panel Delivery hade 10 eller 17 gallons tank.

För att inte en halvfylld  tank skulle påverka bilens krängning vid kurvtagning, så hade den troligen någon form av skvalpskott (tvärgående plåt) som hindrade att bensinen snabbt förflyttades i tanken.

Vissa modeller och årsmodeller hade en dräneringsplugg på tankens undersida. Det är oklart vilka modeller och årsmodeller, som hade pluggen eller inte hade den. Möjligen beroende på att det fanns olika leverantörer.

Bränsleröret

Röret (Ford #9289)  Kopparrör 1/4 OD Fuel line.
Skarv av gummirör till pumpen (Ford #9288) 5/16 ID.
Rör mellan pump och förgasare (Ford #9369) Kopparrör 1/4 OD.

Under fortsatt utredning!

Bensinpumpen

Ford V8 Fuel Pump 1932-46

Pumpen har samma utseende under åren 1932 – 1946. Den fick under perioden 1947 – 1948 en glasbehållare. Behållaren  fungerar som siktglas för att visa att det finns bränsle fram till förgasaren. Glasbehållaren fungerar även som uppsamlare av eventuellt vatten, som kommit med i bränslet. Vattnet samlas i botten på siktglaset och kan lätt tömmas ur.

Offenhauser Flathead Fuel Pump. Speedway Motors Part No 5605652

Pumpen på fotot är en ny bränslepump tillverkad av Offenhauser. Den är monterad på ett Offenhauser insug (Speedway Motors Part No 5601090).

Det kan vara problem med att insugets höjd inte passar till längden på stötstången.

Det fanns, sex olika längder på stötstängerna på Ford-bilarna tillverkade i USA, 1932 – 1948. En variant är om insuget är av gjutjärn eller aluminium.

Ford Flathead V8 1932-48 Fuel Pump Push Rod. Alum Intake 7.87 Inch Long. Credit to Speedway Motors.

Här är en förteckning på stötstängerna från Ford Gröna Bok. Bilden är lånad från www.fordbarn.com.

Fuel pumps – Credit to www.fordbarn.com and Flathead Fever

Bränsletrycket

Bränsletrycket till förgasaren är i originalutförandet ca 3 1/2 psi. Med rätt längd på stötstången så bestäms trycket av fjädern i bränslepumpen.

1-10 PSI Stewart Warner Fuel Pressure Gauge. Credit to Speedway Motors.

Anmärkning: Bränsletrycket till en Stromberg 97 ska – vid förgasaren – vara mellan 2,5- 3,0 psi. Inte över 3.0 psi. Mer läsning om bränsletryck finns här:
http://www.reds-headers.com/html/red_s_engine_talk_10.html
och här
http://www.jalopyjournal.com/forum/threads/ford-v8-flathead-fuel-pump.552017/

Ford V8 motorer och bilar från 1932 till 1953

Translate »