Ford 1933 eller 1934

Hårda tider för Ford

De här åren var det lågkonjunktur i USA och Europa. I USA försökte Roosevelt administrationen att med olika typer av stimulanspaket som nödhjälpsarbeten m.m. att minska arbetslösheten. På våren 1933 var arbetslösheten över 20 % vilket innebar att 15 miljoner människor i USA saknade arbeten. Möjligen var det enda glädjeämnet i USA, att det 14 år långa spritförbudet upphörde 5 december 1933. Här är några siffror för Ford och deras värsta konkurrent GM/Chevrolet.

År Ford Ford Model Chevrolet Anmärkning
1923 1 831 128 T 323 182
1924 1 720 795 T 264 868
1925 1 669 847 T 306 479
1926 1 426 612 T 547 724
1927 367 213 T  och A 1 001 820
1928 607 592 A 1 193 212
1929 1 507 132 A 1 328 605
1930 1 140 710 A 640 980
1931 615 455 A 619 554
1932 210 824 18 313 404
1933 334 969 40 486 261
1934 563 921 40 551 191
1935 820 253 48 548 215
1936 930 778 68 918 278
1937 942 005 74 och 78 815 375
1938 410 263 81A och 82A 465 158
1939 487 031 91A och 922A 577 278
1940 541 896 01A och 02A 764 616
1941 691 455 1G och 11A 1 008 976
1942 160 432 21A 254 885 WW II
1943 NA WW II

1932 gick bilförsäljningen i USA riktigt dåligt. Fords försäljningssiffror var de sämsta under en period på 20 år. 1933 hade den blivit något bättre, men var bara 1/6 av den försäljning som Ford hade tio år tidigare. Produktionstakten hos Ford 1932 var ”bara” 24 bilar i timmen, dygnet runt.

Ford trimmar V8 motorn och kostnaderna

Att ta fram en helt ny bilmodell för 1934, var inte att tänka på. Pressverktygen för karossen var dyra att ta fram. Så, inga nya pressverktyg. Nu gällde det för Ford att försöka överleva som biltillverkare. Troligen omförhandlades alla avtal med underleverantörerna. Delar som tidigare köpts från underleverantörer, skulle nu tillverkas av Ford själva.

V8 motorn från 1933 måste i alla fall uppdateras, naturligtvis till så låg tillverkningskostnad som möjligt. Motorn fick ett nytt 180° insug och en dubbelportsförgasare från Stromberg. Den smidda vevaxeln ersattes med en gjuten vevaxel. Nu levererade motorn 85 hk vilket skulle ge bilen bra prestanda och göra sig mycket bra i reklamen inför 1934.

Personerna som normalt arbetade med att ta fram nya pressverktyg för en ny bilmodell, fick nu uppgiften att anpassa alla delar i 1933 modellen. Uppgiften var att till lägsta möjliga kostnad producera 1934 års modell, med samma utseende som 1933, men behålla, eller om möjligt förbättra bilens funktioner och köregenskaper. De gick igenom varenda skruv, bricka, nit och alla andra delar och kontrollerade vad som kunde göras billigare och bättre.

Det som ändrades

Tydliga yttre skillnader är att huven hade lätt böjda gälar 1933 och att de var raka 1934. Samma konkava böjning finns även i kylarmaskering 1933. 1934 har kylarmaskeringen helt raka spjälor.

Huvens sidor hade ett (1) handtag på mitten, 1933. På modellerna under 1934 så fick huvens sidor två handtag. Det gjorde att huvens sidor fladdrade mindre. Många andra skillnader syns inte, om du inte har en -33 och en -34 att jämföra.

Interiören

Den vackert slipade instrumentpanelen (dash insert engine turned)  som fanns 1933  i utförandet Deluxe, försvann direkt och hela instrumentbrädan pressades 1934 i ett stycke. Andra, knappt märkbara, skillnaderna är stoppningen i stolarna och andra smådetaljer i kupén.

Exteriören

Det som ändrades inför 1934 var kylarmaskeringen (grillen), Fordmärket och V8 märket på grillen, kylarlocket, navkapslarna, hur långt förarstolen kunde skjutas bakåt, avståndet mellan skruvskallarna i stötfångarna, strålkastarna och torpedlampornas utförande.

Under skalet

Motorn fick ett tyngre svänghjul, som kompensation för en lättare vevaxel. Bakaxelns utväxling och styrväxelns utväxling ändrades vilket gav lägre motorvarvtal och lättare styrning.

Ford kylarmaskering 1933 och 1934

Här har vi tittat lite extra på de kylarmaskeringar som Ford använde de aktuella åren.

Ford Assembly Line 1934. Credit to The Henry Ford and TheOldMotor.com
Ford Assembly Line 1934. Credit to The Henry Ford and TheOldMotor.com

Kylarskydd och dekoration

Grillen (kylarmaskeringen) är placerad framför kylaren och består av ett antal vertikala ribbor som är infäst i en rektangulär ”hjärtformad” ram.

Ford Passenger Cooling System & Radiator Shell
Ford Passenger Cooling System & Radiator Shell

Troligen hade Ford även underleverantörer som tillverkade grillen och därför kan det också finnas vissa detaljskillnader i utförandet under båda modellåren. Utförandet kunde också av olika skäl ändras under löpande produktionsår.

Ford Grille 1934. Credit to HAMB and cheapthrills
Ford Grille 1934. Credit to HAMB and cheapthrills

På forum för veteranbilsägare, där bl.a. Ford från 1933-34 behandlas, skriver bilägare att just deras ”grill” är original, då den satt på då de köpte bilen. Det kan naturligtvis vara sant och vara en originalgrill.  Men den kan också ha bytts flera gånger under bilens över 80-åriga livstid.

Då grillen var en ömtålig och vek konstruktion, som lätt kunde skadas, så var det förutom Ford, säkert ett 10-tal ”after market” företag som tillverkade grillen som reservdel och piratdel.

Ford artikelnummer

Ford ”Part Number” kan av olika anledningar variera mellan de som Ford använder i sin ”Chassis Parts and Accessories catalouge” från 1950 och de nummer som tillbehörsföretagen i dag, 67 år senare använder på sina delar. Förvirringen kan bero på otydliga originalbilder, tolkningsfel, läsfel, skrivfel och att detaljer som utgått och som ersatts av Ford med andra detaljer, med nya nummer.

Vi har här använt de detaljnumren som Bob Drake använder i sin katalog. Han experimenterade  och provade olika pressningar och verktyg i fyra år innan han lyckades få fram en repro-grill till Ford 1934.

Ändringar mellan 1933 och 1934

Ford 1933 Grille. Credit to jalopyjournal and big duece
Ford 1933 Grille. Credit to jalopyjournal and big duece

Vid ett första påseende ser det ut som att det är samma grillar som används 1933 och 1934. Det som skiljer är dels numren, som 1933 är, 40-8200-A/ 40-8202-A och 1934, 40-8200-B och dels de fysiska skillnaderna mellan grillarna:

 • 1933 är hålet för startveven ovalt.
  1934 har hålet upptill en klart markerad horisontell kant. Hålet har ungefär samma form som hela grillen.
 • 1933 har en kromad och polerad grill med 17+1+17=35 vertikala ribbor i grillen.
  1934 är antalet ribbor 15+1+15=31.
  De fyra extra ribborna 1933 gör att grillen på avstånd ser mörkare ut än 1934 grillen.
 • 1933 grillen har, sedd från sidan, en lätt konkav form.
  1934 är ribborna helt raka.
 • 1933 är Fordmärket 40-8212-AR fästad direkt i grillen.
  Ford Grille 1934 - Credit to Bob Drake
  Ford Grille 1934 – Credit to Bob Drake

  1934 är märket 40-8212 placerat på samma ställe, men upphöjt och placerad på den kromade delen, 40-8215, som går bakåt mot kylarlocket.

 • 1933 är V8 märket på grillen genombrutet, 50-8217.
  1934 är märket triangelformat mot en blå (corporate blue) bakgrund, 40-8217.
  Under båda åren satt märket mellan 1 tum till 2 1/2 tum från den övre kanten på ramen?
 • 1933 grillen är pressad i ett (1) plåtstycke.
  1934 är grillen också pressad i ett stycke. För att dölja övergången mellan ramen och ribborna har den en kromad list ”trim kit” (8157?) i innerkanten av ramen mot ribborna.
 • Grillen har 1933 och 1934 på baksidan, ungefär på mitten, en tvärgående förstärkning.
  1933 är förstärkning som ett ”sågblad” med taggarnas spets i ingrepp på baksidan av de vertikala ribborna.
  1934 är förstärkningen platt och ribborna troligen punktsvetsade.
 • Kylarlocket 1933, 40-8100-A saknar en yttre markerad kant som
  1933 Ford Tudor Original Grille. Credit to Rod & Custom.
  1933 Ford Tudor Original Grille. Credit to Rod & Custom.

  finns på 1934, 40-8100-B. Kammen på locket 1934, är avrundat framtill och har en vass avslutning bakåt på kammen.

 • Kylarlocket kunde köpas med en greyhound som dekoration. Då kylarlocken var olika 1933 och 1934 så finns det två utföranden av ”hunden”.
  1933 = 18-8215-G
  1934 = 40-8215-G

Några företag tillverkade också en förkromad bygel som skruvades fast med klämmor i stötfångaren för att skydda grillen.

Vi har en grill i hyfsat skick, som ska passa på en 1934. Den har 16+1+16= 33 ribbor som är punktsvetsade i grillens ram. Troligt tillverkningsland är Argentina.

Ändringar av chassi

1933 så var alla bladfjädrarna avsmalnande (taperade) mot ändarna. Under 1934 var alla fjäderbladen tvärt kapade i 90-graders vinkel, vilket gav enklare kapning och mindre spill.

1933 Leaf Spring
1933 Leaf Spring
1934 Leaf Spring
1934 Leaf Spring

Bara en ram

Ford Frame 1933
Ford Frame 1933
Ford Frame 1934

1933 var stötdämparna placerade på insidan av ramskenan och hade axeln ut genom ett hål i skenan. 1934 var de främre dämparna placerade på utsidan av ramskenorna. Det finns då bara två skruvhål i skenan där dämparen ska var fäst. Det stora hålet saknas. Då ramskenorna är tillverkad av två plåtdetaljer, så kan den inre plåten ha ett stansat hål för dämparaxeln. Men hålet är inte genomgående, då stansningen saknas i den yttre plåten.

En annan skillnad är att främre tvärbalken på -33 har en kort bakåtriktad förstärkning. Den har bara en (1) nit i ramen bakom tvärbalken. Balken på -34 har mer plåt runt motorfästena och en längre utbyggnad bakåt och har bakom balken tre nitar i vardera ramskenan. Även stöden i hörnen framför balken skiljer sig mellan årsmodellerna. På 1933 finns det triangulära hål längst in i hörnen. På 1934 är plåtarna större och täcker hela hörnen.

Karakteristiska svagheter?

Som många bilmodeller, både före och efter Ford Model 40 från 1933 och 1934, så har även den här bilmodellen sin charm, men också sina brister och svagheter.

Framstänkskärmarna

De stora framstänkskärmarna utsattes för en hel del påkänningar både av fartvinden och av dåliga vägar. Det gjorde att skärmarna kunde röra sig både uppåt och neråt. Vibrationerna förstärktes troligen också av masskoncentrationen i strålkastarna och signalhornen, då de är fastsatt i skärmarna och i staget under skärmarna.

Vibrationerna gjorde att skärmarna fick materialutmattningar och sprickor vid den högsta yttre punkten på skärmarna, där de inre stagen till skärmarna är placerade. De ”flaxande” skärmarna uppmärksammades säkert av Ford redan på prototypbilarna. Så på 33:orna placerades en smal rundstång som ”hjälpstag” från det stora skärmstaget och vidare till kanten på lagret för startveven. Lagret har två utstickande fästöron. Från mitten av 1933 försvann öronen. Hjälpstagen blev nu istället två platta plåtbitar som sattes fast i den främre tvärbalken.

Det är möjligt, att vibrationerna aldrig uppstått, om Ford hade behållit det tvärgående horisontella lampstaget mellan framstänkskärmarna, det som de använde på 1932 års modeller.

Tvärbalkarna

Bladfjäderpaketen är fästade mot en stödpunkt, skruven genom fjäderpaketet, och två U-formade klammer på mitten av främre och bakre tvärbalken (cross members). Det gör att främre och bakre hjulaxels rotationscentrum i rollplanet, hamnar där de två U-klamrarna är fästade i tvärbalkarna. En del av krafterna vid rotationen tas upp av fjäderpaketen och stötdämparna, men stora krafter hamnar i främre och bakre tvärbalkarna. Tvärbalkarna består av pressade plåtprofiler. Detta gör att tvärbalkarna genom upprepade lastväxlingar får materialutmattningar och synliga sprickor.

En bra uppfattning om krafterna på främre tvärbalken kan man få av en reklambild för Fords fjädring som är publicerad på: http://theoldmotor.com/?p=74923 På The Old Motor Com finns en mängd bilder av gamla bilar. Bilderna är av mycket av hög kvalitet och inte tidigare publicerade.

Alla balkar som vi har, har synliga sprickor från det fyrkantiga centrumhålet i balken. Vi har också en frambalk som gått av och som förstärkts och svetsats av någon tidigare ägare.

Ford V8 motorer och bilar från 1932 till 1953

Translate »