Motorteknik:

Ford V8 flathead 239,4 CID

Mobiloil-Pegasus
Mobiloil – Pegasus

Vi kommer efterhand, som vi får tid, att bygga på de olika avsnitten under Motorteknik med mer information.

Motorn som vi renoverat är en 239,4 CID. Motorn tillverkades från 1939 till 1953. Det första utförandet med lösa cylinderfoder var avsedd för bruksfordon (commercial cars).  Förutom att användas i bussar och lastbilar så användes också motorn i Fords bilmodell Mercury då den lanserades 1939. Bilmodellen Mercury var avsedd att fylla luckan i modellprogrammet mellan Ford och Lincoln.

Ford V8 239 CID motorer tillverkades i USA i följande antal

Tillverkningsår Utförande Antal tillverkade Utförande Antal tillverkade
1939 Mercury 75 000
1940 Mercury 77 981
1941 Mercury 82 391
1942 Mercury 22 772
1946 Mercury 86 597 Ford 467 413
1947 Mercury 86 378 Ford 430 152
1948 Mercury 50 234 Ford 247 729
1949 Ford 1 118 740
1950 Ford 1 209 549
1951 Ford 1 013 381
1952 Ford 671 733
1953 Ford 1 247 540

Ford River Rouge Plant

Här finns en halvtimmes film av senare datum än 1933-34. Men den ger en bra uppfattning om storleken på Ford River Rouge Plant och monteringen av Ford V8 flatheads. Här var det inte frågan om något ”finlir” när man monterade ihop en motor. Hammare verkar vara det bästa verktyget i många moment.

En bit in i filmen nämns att den noggranna mätningen utförs med hjälp Johanssons utrustning . Denna Johansson är den legendariske Carl Edvard Johansson (1864-1943) från Frötuna i Västmanland. Hans mäthjälpmedel i form av 102 passbitar (Jo-Blocks) kom att revolutionera mätmetoderna inom verkstadsindustrin. C.E. Johansson tillbringade många år av sin tid i USA. Han hade en egen lokal inom Ford anläggningar och ett långt samarbete med Henry Ford, som även så småningom köpte C.E. Johanssons amerikanska företag.

Vilken årsmodell?
Det är en Ford 1938, som monteras ihop i slutet på filmen!

Ford V8 motorer och bilar från 1932 till 1953

Translate »