Ford V8 Interiör 1933 och 1934

Instrumentbrädan

På 1933-34 modellerna har den , tidigare centralt placerade gruppen av instrument som fanns i personbilar, flyttats till platsen framför föraren.

Ford 1934 Deluxe Roadster. Credit to autowp.ru
Ford 1934 Deluxe Roadster. Credit to autowp.ru

Ådrat trämönster

Instrumentbrädan är av plåt och är i utförandet standard, lackerad i en rödbrun kulör. Modeller i utförandet deluxe har ett mahogny färgat ådrat trämönster med ett mönster som liknar valnötsträ.

Målningstekniken som använts på den ådrade instrumentbrädan kallas på engelska faux painting, wood graining, faux wood finish, eller faux bois (falskt trä på franska). Tekniken kan även användas för att efterlikna marmor, sten, moln m.m.

1933

De första instrumentbrädorna var helt symmetriska. Plåten hade ett hål för instrumentinsatsen och ett hål för handskfacket. Båda hålen var lika stora och hade likadana inåtvända plåtflikar för att skruva fast instrumentinsatsen eller handskfacket. Centralt fanns hål för handgas, choke och upptill ett hål för mekanismen för att öppna vindrutan. Konstruktionen gjorde att det var enkelt att under produktionen ändra mellan vänster- eller högerstyrt utförande.

Ford 1933 Standard Dash
Ford 1933 Standard Dash
Ford 1933 Deluxe. Credit to carinpicture.com
Ford 1933 Deluxe. Credit to carinpicture.com

Alla 1933 års modeller har en lös insats i instrumentbrädan för de tre instrumenten. Luckan till handskfacket hade samma form som plåten för instrumenten. I utförandet standard är plåten lackerad i samma färg som instrumentbrädan.

I utförandet deluxe 1933 är plåten vackert rosett-slipad.

Standard v.s. deluxe

1933 Ford Deluxe. Credit to macsmotorcitygarage.com
1933 Ford Deluxe. Credit to macsmotorcitygarage.com

Endast modellen deluxe hade askkopp och cigarettändare. Det gör att instrumentpanelen för standard saknar hålet för askkoppen och fördjupningen för cigarettändaren.

1934

Instrumentpanelen ändrades inför 1934 och det tidigare hålet för insatsen ersattes med en hel instrumentpanel med enbart tre små hål för instrumenten. I övergången från 1933 års paneler med ett stort hål för insatsen, fick de tidiga 1934 års modeller en slät plåt över det stora hålet. Senare 1934 modeller hade hålen för instrumenten stansade direkt i instrumentpanelen.

Standard v.s. deluxe

Ford 1934 Standard Dash. Credit to jalopyjournal.com
Ford 1934 Standard Dash. Credit to jalopyjournal.com

Deluxe modellerna 1934 hade askkopp med flip-top lock och även en cigarettändare. Dessa detaljer fanns inte i utförandet standard. Det gör att instrumentpanelen för standard saknar hålet för askkoppen och fördjupningen för cigarettändaren.

Tre mätare

Instrumenteringen består av tre instrument. Alla tre mätare har ett plant glas. Till vänster finns bränslemätaren och till höger amperemätaren. Instrumenttavlorna har en svag färg av mässing, och i vissa fall svag guldnyans. 1933 års mätare är mer silvriga i färgen än de mätare som finns i 1934 års modeller. Instrumenten är belysta av en (1) lampa ovanför hastighetsmätaren. Strömbrytaren för instrumentbelysningen är placerad längst ut i underkanten på instrumentpanelen.

Ford 1933-34 Speedo Size
Ford 1933-34 Speedo Size

Hålet för hastighetsmätaren har en diameter på 111 mm och hålen för amperemätaren och bränslemätaren är ovala och har höjden 57 mm och bredden 35 mm. Det motsvarar i tum 4 3/8 för hastighetsmätaren och 2 1/4 och 1 3/8 för de ovala instrumenten. C-C måtten mellan de tre mätarna är 4 tum.

Hastighetsmätaren

Ford 1933 Station Wagon. Credit to autowp.ru
Ford 1933 Station Wagon. Credit to autowp.ru

Hastighetsmätaren är placerad centralt framför föraren. Hastighetsmätaren i USA var graderad 0-90 mph. Den hade också en mätare för total körsträcka i miles med fem siffror och en trippmätare med tre siffror (standard) 100 mile eller fyra siffror (deluxe) 1000 mile. Hastighetsmätaren drivs av en vajer som är kopplad till ett uttag på kardanröret, omedelbart bakom växellådan.

Vi tror att hastighetsmätarna 1933 hade 5 siffror för körsträcka och 3 siffror för trippmätaren, och att det var först MY 1934 som tripp-mätarna i utförandet deluxe fick 4 siffror. Uppgifter saknas.

Ford 1934 Kmh Speedo. Courtesy of Lars Bergmark
Ford 1934 Kmh Speedo. Courtesy of Lars Bergmark

Längst ner på hastighetsmätaren finns Ford logo i en oval. Det kan också finnas mätare med tillverkarens logotyp på hastighetsmätaren. Märket är då placerat mellan mätaren för körsträckan och hastighetsvisarens centrumaxel. Hastighetsmätarna levererades av Waltham, Stewart- Warner och Delco. De två företagen Waltham och Stewart-Warner satte ut sitt namn på mätaren. På mätare tillverkade av Delco finns namnet på baksidan av mätaren, i gjutningen där vajern ansluts till mätaren.

Hastighetsmätarna i de bilar som såldes i Skandinavien var graderade 0-150. Dock utan angivelse att det var kilometer per timme.

Bränslemätaren

Ford 1933-34 Fuel Gauge. Credit to fordbarn.com
Ford 1933-34 Fuel Gauge. Credit to fordbarn.com

Mätaren för drivmedel har oval form och är av ”termometertyp” med röd vätska och graderad från full till noll, F – ½ – 0. Mätarna var tillverkade av King-Seeley. Funktionen som mätaren bygger på kallas på engelska för ”hydrostatic gas gauge”. Den här typen av mätare fanns även 1932 och användes av Ford t.o.m. 1935. Senare bilar har elektriska bränslemätare.

Den delen av mätaren som syns är ena benet av ett U-format rör som är fylld med ”acetylene tetrabromide” Givaren i tanken är förbunden med mätaren med ett luftfyllt rör.

Lite mer information om King Seeley finns här: http://www.mykmlifestyle.com/King_Seeley_Fuel_Sender.html

Här finns bilder på en bränslemätare och tankarmatur från 1932: http://www.fordgarage.com/pages/32fuelgauge.htm

Amperemätaren

Ford 1934 Amp Gauge. Credit to ebay
Ford 1934 Amp Gauge. Credit to ebay

Mätaren är oval och har 1933 graderingen 20 – 0 – 20 och 1934 har den graderingen 30 – 0 – 30. Till vänster upptill finns bokstaven C (charge) och nertill D (discharge). 1933 hade mätaren (40-10850-AR) två anslutningar tom maj månad. Efter juli 1933 hade mätarna en loop (40-10850-B). I maj 1934 ändrades skalan från 20 – 0 – 20 till 30 – 0 – 30.

I det första utförandet av amperemätare satt mät-shunten i instrumentet. De instrumenten har på baksidan två kraftiga anslutningar för kabelskor. Den senare varianten har en spole (loop) på baksidan som tråden är dragen igenom. Mätaren påverkas genom induktion av strömmen som går genom tråden.

Mätaren är inkopplad i kretsen för laddning, tändning och belysning. Den är inte inkopplad i kretsen för startmotorn. Vid start är strömmen till startmotorn 210-225 ampere vid 4,3 V vilket allvarligt skulle skada amperemätaren.

För den som vill uppdatera sina instrument och behålla originalutseendet finns det en trevlig artikel här: http://www.hotrod.com/how-to/interior-electrical/1304rc-1933-ford-tudor-instrument-cluster/

För rökare

Ford 1933-34 Cigarette Lighter. Credit to flatheadford.com
Ford 1933-34 Cigarette Lighter. Credit to flatheadford.com

Mitt på instrumentpanelen och en bit ner finns i utförandet deluxe, en utdragbar askkopp. Den har ett lock som fälls upp då askkoppen dras ut. Längst upp på panelen finns i deluxe också en cigarettändaren. Den aktiveras då den trycks in och trycks ut med automatik då den är varm. Cigarettändarna tillverkades bl.a. av Casco Corperation och Cuno Engineering. Tändaren hade från början en lampa med grön lins som indikerade att tändaren var intryckt. Färgen har efterhand försvunnit och i dag ser linsen ut att vara brungul.

För start och tomgång

Till vänster om askkoppen finns ett dragreglage för handgas och till höger finns ett dragreglage för choke.

För ventilation

Ovanför cigarettändaren, och mitt på panelen, finns ett vridbart T-handtag för öppning av framrutan. Rutan är upphängd i överkanten och rutans nederkant kan genom reglaget ges valfri öppning och önskad ventilation.

Synlig under askkoppen finns en spak för öppning av ventilationsluckan på torpedens översida.

Extra utrustning

Det förekom att askkoppen byttes ut mot en klocka och att handskfacket användes för en radio eller tvärtom. Både handskfacksradio och askkoppsradio och klockor i olika utföranden var auktoriserade tillbehör från Ford. Det fanns även ett stort utbud av andra mätare från tillbehörsföretagen, exempelvis för temperatur och oljetryck.

Tändningslåset

Ford 1934 Column Drop. Copyright earlyfordv8.se
Ford 1934 Column Drop. Copyright earlyfordv8.se

Tändningsnyckeln, rattlåset och tändningsbrytaren Off (upp) och On (ner) är hopbyggd i en enhet (40-3676 column drop). Enheten har också uppgiften att hålla fast rattstången under instrumentbrädan.

Alla nycklar till Ford 1932-1937 tillverkades av Hurd (E P Hurd, Detroit) Nyckelgreppet var, på de bilar som såldes i Nordamerika, cirkulärt till dörrar och tändningslås och rombformat till bilens eventuellt andra lås.1932 var tändningsbrytaren placerad ovanför rattstången och med Off till vänster och On till höger. 1935-36 satt tändningsbrytaren till höger och med On uppåt och Off neråt.

I utgångsläget är tändningsbrytaren i läge Off och låskolven i ingrepp med rattaxeln. Med nyckeln i låset och vriden ett halvt varv till vänster går låskolven ur låsläget och tändningsvredet kan manövreras. Det är även möjligt att vrida tändningsbrytaren mellan Off – On, med låskolven i ingrepp med rattaxeln och nyckeln uttagen. Möjligen är detta ett ”serviceläge” eller ett  fel på vårt tändningslås?

Startknappen

Startknappen är fotmanövrerad och återfjädrande. Knappen är placerad mellan kopplings- och bromspedalen.

Ratten

Ratten har tre ekrar och en diameter på 17 tum. I centrum på ratten finns en vridbar strömställare för belysning, och en signalknapp. Rattcentrum är genom en lång stång, som löper genom rattröret, i förbindelse med omkopplaren för belysning och signalknappen som har sina kontaktfunktioner vid styrväxeln.

Signalhornet aktiveras genom att knappen i rattcentrum trycks neråt. Signalknappen har ingen märkning.

Ljusomkopplaren, som kan vridas, har fyra lägen: Från, parkering, halvljus och helljus.

Pedaler

I ordning från vänster finns kopplingspedal, startknapp (-pedal), bromspedal, gaspedal (skedformad) och även ett mindre stöd för högerfoten. Broms- och kopplingspedalen är stående och har runda gummiklädda tryckplattor (#2454) med 3 tums diameter. De hade samma utförande för broms och kopplingspedalerna under 1933-48.

Bromspedalen är kopplad till en utjämnare (equaliser) som fördelar och mekaniskt överför pedalkraften till bromsbackarna i hjulen. Bromspedalen aktiverar även en kontakt till bromsljuset.

Kopplingspedalen påverkar via en arm kopplingen. För att hindra att motorns rörelse framåt och bakåt ska påverka dragläget och kopplingens injustering, är motorns läge fixerat genom två 14 tum långa, diameter 7/16 tum, längsgående stag på vardera sidan av motorn. Stagen är fästade i motorn i öronen på kopplingshuset och baktill i ramkrysset i höjd med växellådan. Stagen har detalj nummer 40-6044 för 1933-34 och benämns Rod (engine radius).

Gaspedalen tryckyta är liten, oval och skedformad. Pedalaxeln är lagrad på torpedväggen och pedalen är återfjädrande.

Spakar

Till höger om förarplatsen och centralt i kupén finns växelspaken och handbromsen. Växelmönstret är ett H med backväxeln till vänster och uppåt. Växlingen från 3 till 2 har synkronisering. Handbromsen har en kuggsegment låsning. Spaken frigörs genom att knappen, upptill på spaken, trycks ner.

Växelspaksknoppen # 99A-7313 Ball (Gear Shift Lever) var av svart ”bakelit” och av samma utförande under modellåren 1928-35. Diametern är 1 5/8 tum (ca 41,5 mm). Växelspaken (Lever) #7209 ingår som en del i den sammansatta delen #7210 och var samma under åren 1932-35. Spaken hade en matt metallblank yta.

Handbromsen med delar (Hand Brake) Lever Assy 40-2780-A var av samma utförande under 1933-34. Handtaget var i blankt krom och undre delen av spaken i borstad krom.

Vindrutetorkaren

Ford Trico Wiper Motor. Credit to 2040-parts.com
Ford Trico Wiper Motor. Credit to 2040-parts.com
Ford Trico Windshield Wiper. Credit to Ford Motor Company
Ford Trico Windshield Wiper. Credit to Ford Motor Company

Vid förarplatsen finns även en vindrutetorkare. Dessa var tillverkade av Trico. Motorn som driver torkaren är placerad inne i kupén vid kanten på taket. Motorn är vakuumdriven och har ett rör från motorns insug till torkarmotorn. För modellerna Roadster och Phaeton där torkarmotorn var synlig, var motorn och röret i kromat utförande.

Övrigt

Centralt placerad och fäst i taket ovanför vindrutan finns en justerbar rektangulär backspegel.

Det fanns även ett enkelt solskydd i utförandet standard och dubbla i utförandet deluxe. Från början kunde skydden bara fällas ner. Från september 1933 kunde solskydden även svängas ut åt sidan.

Det finns även en enkel takbelysning, s.k. Dome lite.

Extra grejer

Typiska tillbehör/extra utrustning som bilarna kunde utrustas med från bilförsäljaren var: Värmeelement, defroster, dubbla torkare, klockor, radio, avstörningssats för radio, kylarprydnad (radiator ornament), låsbart tanklock, låsbart reservhjul, extraljus m.m.

Bilarna saknade körriktningsvisare (blinkers).

Oil chex. Credit to .flatheadford.com
Oil chex. Credit to .flatheadford.com

Värmeelement i kupén var ett extra tillbehör, exempelvis från tillverkarna HaDees, Arvin, eller Francisco och såldes genom bilförsäljaren eller tillbehörsföretag.

Columbia tvåstegs överväxel. Columbia Axle Co Cleveland, Ohio. Auktoriserat tillbehör av Ford fr.o.m. 1937.

Är det bakelit?

Ratt, signalknapp, ljusomkopplare, växelspaksknopp verkar vara gjorda av bakelit?

Bakelit uppfanns 1907 av den belgisk-amerikanska kemisten Leo Hendrik Baekeland (1863-1944). Redan 1915 användes bakelit i telefoner, radioapparater, isolatorer, knivhandtag m.m. Under åren 1933-34 hade Fords kemiavdelning under ledning av Russell Hudson ”Hud” McCarroll (1890-1948) fått fram ett formbart harts-material från sojabönsolja som de använde för mindre detaljer i bilarna som växelspaksknoppar, signalhornsknappar och senare även rattar.

En gissning är att växelspaksknoppen och signalhornsknappen är av ”konstharts” baserad på sojabönsolja och ratten av bakelit.

 

Ford V8 motorer och bilar från 1932 till 1953

Translate »