Ventilmekanismen

Viktiga delar

Kamaxeln är den centrala delen i ventilmekanismen. När kamaxeln roterar överförs skivkammarnas rotation till en öppning och stängning av ventilerna. Övriga komponenter i ventilmekanismen är:

  • Ventillyftarna (ventilföljare)
  • Ventilerna
  • Ventilfjädrarna
  • Låsningarna (knaster mm)
  • Ventilstyrningarna

I original så fungerar den här gruppen av komponenter väldigt bra. Delarna är väl anpassade till varandra och till kamaxelns lyft och utförande och motorns varvtalsområde. Lyftarna är lätta – icke justerbara – och ventilfjädrarna är enkla spiralfjädrar.

Olika utföranden

Ford Flathead Junk
Ford Flathead Junk

Ventilmekanismen finns i tre olika grupper/utföranden beroende på årsmodell. Flera olika varianter finns. Första utförandet var 1932-48, det andra var 1948-50 och det tredje 1951-53. Nyare utföranden passar i många fall i tidigare motorer och kan vara en bra ”uppdatering” av motorn.

1932-48.

Skaftet på ventilerna har en konformad ände. För att få ventilstyrningen att omsluta spindelaxeln så bestod ventilstyrningen av två halvor. Lyftarna (part no. 18-6500) är inte justerbara. De icke justerbara lyftarna som fanns i olika utföranden var ihåliga och lätta. 45-52 g. Vilket kan jämföras med Johnson justerbara lyftare som väger 103 g.

1948-50.

Cylindriskt ventilskaft med låsning med knaster. Ventilstyrningen är nu en solid och sammansatt del.

1951-53.

Som 1948-50, men med annan utformning av ventilerna och en låshylsa för knaster. Ventilerna var 4,54 tum långa. Andra ventilfjädrar.

Instruktiva och bra bilder på ingående delar för de olika versionerna finns på VanPelts Sales hemsida:
http://www.vanpeltsales.com/FH_web/flathead_valveremoval_tools-1.htm

Övriga delar

Ventillyftarna

Lyftarna följer kamskivornas roterande rörelse och omvandlar dem till en fram och återgående ventilrörelse. Ventillyftarna är inte justerbara. Ventiljusteringen gjordes vid monteringen på fabriken genom att slipa av ventilspindeln och anpassa längden till rätt ventilspel.

Ventilerna

Det finns två ventiler till varje förbränningsrum. En ventil öppnar och stänger för luftbränsleblandningen. En ventil öppnar och stänger för avgaserna som ska evakueras ur förbränningsrummet. Tallriken på originalventilerna hade en diameter på 1,5 tum och kanten hade en vinkel på 45 grader.

Ventilfjädrarna (#6513)

Ventilfjädern har till uppgift att stänga ventilen och samtidigt trycka ventilföljaren (lyftaren) mot kamnocken. Det finns en fjäder för varje ventil och således 16 ventilfjädrar i hela motorn. Det är vanligt att när man renoverar en motor sätter i fjädrar från Iskenderian.
Fjädrarna har ett inspänningstryck på 36-40 lbs @ 2,125 tum. Det var vanligt i tidiga Hot Rod kretsar att, då man ville kunna varva motorn lite mer än med originalfjädrarna satte i fjädrar från Ford Lincoln. Dessa har ett inspänningstryck på 51 lbs@ 2,125 tum.

Ventillåsningarna

Låsningarna håller ventilen på plats med det inspänningstryck som ventilfjädern ger.

Ventilstyrningarna

Ett rör/hylsa som håller ventilen på plats i blocket. Styrningen ska även täta mot ventilskaftet

Ford V8 motorer och bilar från 1932 till 1953

Translate »